Inwentaryzacja zabytków metodą skanowania 3D

W Bimsmart doskonale rozumiemy kulturową wartość obiektów historycznych, dlatego inwentaryzacja zabytków jest dla nas zagadnieniem szczególnie ważnym. Wykonujemy tę usługę z największą starannością i precyzją, umożliwiając w ten sposób rekonstrukcję lub prace remontowe takich budynków. Działamy na bazie wiedzy i wieloletniego doświadczenia, korzystając z najnowocześniejszych technik i narzędzi pomiarowych. Szukasz usługi inwentaryzacji zabytków? Jesteś w idealnym miejscu!

Skanowanie zabytków – inwentaryzacja obiektów historycznych

Inwentaryzacja budynków to inaczej dokumentacja techniczna, która składa się ze szczegółowych rysunków przedstawiających badany obiekt – m.in. rzuty kondygnacji, elewacji i dachu oraz przekroje. Opracowanie to jest dokładnym odwzorowaniem stanu faktycznego budynku z uwzględnieniem odpowiedniej skali. Końcowym produktem inwentaryzacji zabytków mogą być zarówno klasyczne rysunki, jak i znacznie bardziej zaawansowany widok trójwymiarowy. Model 3D przedstawia dokładną bryłę budynku zawierającą komplet informacji o obiekcie.

skanowanie zabytków

W przypadku usługi skanowania zabytków mamy do czynienia ze szczególnym przypadkiem inwentaryzacji budowlanej, która dotyczy obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Prace pomiarowe przy takich budynkach wymagają fachowej wiedzy, profesjonalizmu, ale co najważniejsze – niesamowitej precyzji. Specjaliści z Bimsmart wykonają dla Ciebie inwentaryzację zabytków w całym kraju.

Katalog zabytków sztuki w Polsce jest niezwykle rozbudowany i różnorodny – konieczność dbania o tak wyjątkowe obiekty jest jak najbardziej wskazana. Dzięki inwentaryzacji zabytkowych obiektów można uzyskać model 3D. Taka cyfrowa kopia budynku (z rzeczywistą geometrią i niezbędnymi informacjami o kolorach i fakturach materiałów budowlanych) jest idealnym punktem wyjścia do dalszych działań związanych z przebudową lub rewitalizacją budynku.

Inwentaryzacja Zamku w Dębnie
Rzut architektoniczny – Zamek Dębno

Digitalizacja zabytków – pomiary obiektu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Zaawansowane rozwiązania z zakresu skanowania laserowego, modelowania 3D i grafiki komputerowej umożliwiają nam przygotowanie projektów, które spełnią oczekiwania każdego klienta. Topowej jakości urządzenia pomiarowe, takie jak profesjonalne skanery laserowe w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszych specjalistów gwarantują spektakularne efekty.

skanowanie 3D zabytków
Skanowanie zabytków

Otrzymane skany obiektów pozwalają nam tworzyć zaawansowane trójwymiarowe modele, a następnie perfekcyjnie odtwarzać cyfrowe kopie zabytków z zachowaniem skali i wszelkich szczegółów architektonicznych. To technologia przyszłości w służbie przeszłości.

Inwentaryzacja 3D zabytków – kiedy warto zdecydować się na prace inwentaryzacyjne?

W zabytkowych obiektach wraz z upływem czasu pojawiają się pęknięcia, ubytki lub innego rodzaju uszkodzenia. Precyzyjny skaning laserowy pozwala uchwycić nawet najdrobniejsze detale architektoniczne i przenieść je 1:1 do środowiska cyfrowego w formie trójwymiarowego modelu. Kiedy inwentaryzacja zabytków będzie dobrym rozwiązaniem?

Głównym zastosowaniem inwentaryzacji cyfrowej zabytkowych obiektów jest przygotowanie projektu przebudowy, odbudowy lub rewitalizacji budynku wraz z ustaleniem kosztorysu i harmonogramu prac. Często zdarza się, że obiekt historyczny nie posiada dokumentacji lub jest ona niekompletna/zniszczona – przeprowadzanie profesjonalnej inwentaryzacji 3D rozwiązuje ten problem.

inwentaryzacja zabytku figura św. Jana Nepomucena w Dębnie
Reality capture pomnika – model mesh

Inwentaryzacja 3D jest także pomocna m.in. do określenia wartości konkretnego zabytku, aktualizacji ewidencji konserwatorskiej i przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania i studium uwarunkowań.

Przekrój podłużny inwentaryzacja architektoniczna Zamek Dębno.

Inwentaryzacja cyfrowa zabytków – dlaczego warto?

Inwentaryzacje zabytków z wykorzystaniem techniki fotogrametrii i skaningu laserowego charakteryzują się szeregiem zalet:

  • to metody nieinwazyjne i w pełni bezpieczne dla obiektu (bez bezpośredniego kontaktu człowieka z budynkiem);
  • sprawdzają się nawet w sytuacjach, gdy zabytki znajdują się w trudno dostępnych miejscach;
  • używane przez nas technologie i urządzenia pomiarowe są nowoczesne i niezwykle precyzyjne, a przy tym szybkie;
  • możliwość uzyskania kompletu informacji na temat stopnia zniszczeń ;
  • inwentaryzacja 3D to najlepszy sposób na pozyskanie cyfrowej kopii zabytku (ograniczenie ryzyka w związku z ewentualnym uszkodzeniem obiektu = łatwiejsze odwzorowanie i rekonstrukcja zabytku w przyszłości).
Inwentaryzacja architektoniczna Pałacu w Skrzeszewach
Chmura punktów Pałac w Skrzeszewach

Inwentaryzacja zabytków w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i całej Polsce – oferta Bimsmart

Skorzystaj ze wsparcia najlepszych specjalistów od inwentaryzacji budowlanej zabytków – wybierz ofertę Bimsmart. Oferujemy usługi inwentaryzacyjne obiektów o bezcennej wartości kulturowej, przeznaczone przede wszystkim dla fachowców z branży budowlanej/architektonicznej, dla konserwatorów zabytków oraz inwestorów.

Skontaktuj się z nami, by ustalić zakres prac i otrzymać indywidualną wycenę inwentaryzacji zabytku np. zamku, dworu lub pałacu!

Wpisz adres obiektu, który chcesz zeskanować. Opisz swoje wymagania dot. inwentaryzacji architektonicznej, np. szczegółowego zakresu. Jeżeli pracujesz w programie np. Revit czy Archicad określ czy masz przygotowany swój standard, w którym chciałbyś abyśmy wykonali dla Ciebie skanowanie 3D. Pozwoli to nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i dopasować ofertę wykonania dokumentacji architektonicznej CAD i/lub modelowania z chmury punktów
Call Now Button