Powykonawczy model 3D instalacji kogeneracji z instalacją odbioru ciepła z wymiennika spalinowego

Głównym założeniem projektu była budowa infrastruktury technicznej pozwalającej na zapewnienie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Celem zwiększenia efektywności produkcji i zagospodarowania dostępnego paliwa gazowego z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Projekt dotyczył wymiany starych silników gazowych na jednostki fabrycznie nowe dopasowane energetycznie do istniejącej infrastruktury technicznej. Powykonawczy model 3D instalacji kogeneracji powstał na bazie skaningu laserowego 3D.

Chciałbyś zrealizować powykonawczy model 3D BIM budynku, instalacji, zakładu przemysłowego na podstawie skanów 3D? Skorzystaj z naszych usług projektowych. Wykonamy pomiary 3D oraz dokumentację powykonawczą.

Call Now Button