skanowanie 3d zapory - model małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą

Skanowanie 3D zapory i obiektów hydrotechnicznych na przykładzie zapory i zbiornika w m. Nielisz

Wykonując wiele projektów infrastrukturalnych, energetycznych, budowlanych, czy środowiskowych związanych inwentaryzacją budowlaną za pomocą techniki skanowania laserowego spotykamy sporo wyzwań. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy skanowanie 3D zapory dla projektu wykonawczego remontu budynku upustów dennych na zaporze czołowej zbiornika wodnego Nielisz w…

Czytaj dalej
skanowanie 3d

Skanowanie 3D

Jak wygląda proces digitalizacji obiektów i skanowanie 3D? Skanery laserowe to urządzenie emitujące wiązkę laserową, którą rzuca się na analizowane obiekty i powierzchnie. Następnie dane pomiarowe są odczytywane i przetwarzane na podstawie wartości załamania promieni i odległości dzielącej je od…

Czytaj dalej
inwentaryzacja budynku

Inwentaryzacja budynku

Nowoczesną inwentaryzacja budynku wykonywana jest poprzez skanowanie laserowe, czyli najefektywniejszą metodę pobierania danych na temat obiektów. Polega ona na rejestracji milionów punktów, które po połączeniu pozwalają stworzyć model 3D i przeprowadzić kompleksową inwentaryzację budynku oraz digitalizację zabytków. Aby uzyskać satysfakcjonujący…

Czytaj dalej
inwentaryzacja budowlana

Co to jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana to czynność przeprowadzana zazwyczaj w celu odtworzenia dokumentacji graficznej budynku, jego części lub kompleksu budynków. To inżynierskie opracowanie jest wymagane między innymi przy planowanej nadbudowie, rozbudowie obiektu budowlanego. Nie wszyscy właściciele budynków dysponują ich pełną dokumentacją techniczną. Dotyczy…

Czytaj dalej
analiza nasłonecznienia

Analiza nasłonecznienia wraz z inwentaryzacją architektoniczno – budowlaną i tworzeniem modelu BIM 3D 

Analiza nasłonecznienia to jedna z analiz, która wykonują architektci pracując nad optymalnym ustawieniem budynku, który podlega np. nadbudowie. Podczas pracy zawodowej projektanci borykają się z wieloma problemami wynikającymi z niedokładnymi inwentaryzacjami czy też mapami sytuacyjno-wysokościowymi, które zawierają błędne informacje lub…

Czytaj dalej
Call Now Button